1. TWORZENIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM)

Od prawie 20 lat zajmujemy się tworzeniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Nasza oferta nie jest kolejną ofertą zakupu tzw. „gotowca”, w którym należy wpisać dane identyfikujące. Dokumentacja powstaje na podstawie rzetelnego audytu wykonywanego u klienta i uwzględnia wszystkie aspekty bezpieczeństwa danych i wszystkie czynniki środowiska przetwarzania danych osobowych. Konkretne zapisy polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym opierają się o proces szacowania ryzyka. Proces powstawania dokumentacji zakończony jest wdrożeniem polityki a więc przeszkoleniem personelu, przeszkoleniem administratora bezpieczeństwa informacji, przeszkoleniem administratora systemów informatycznych oraz wydaniem zaleceń działań organizacyjnych i technicznych związanych z przyjęciem regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

2. PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Dla jednostek, w których nie ma osób mogących pełnić obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji świadczymy usługę pełnienia obowiązków ABI. Umowa podpisywana jest z osobą fizyczną – Sławomirem Laskowskim i ona zgłaszana jest do Krajowego Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonywania czynności ABI wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych w tym zakresie.

3. PRZYGOTOWANIE ADMINISTRATORÓW DANYCH DO RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prztwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zacznie obowiązywać 25 maja 2018 r. Będzie ono obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej i będzie dotyczyć wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe, również tych, które robią to w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ogromne kary finansowe, konieczność zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych, konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych czy konieczność szacowania ryzyka i oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych to tylko niektóre z nowych obowiązków Administratorów Danych. Już dziś zgłoś się do nas aby wspólnie przygotować Twoją organizację do RODO.